Sửa chữa phòng karaoke

Chuyên Sửa Chữa Dàn Âm Thanh, Ampli Số, Dàn Karaoke,

Công ty Chuyên nhận sửa chữa nâng cấp phòng karaoke

Nâng cấp phòng hát - cung cấp sửa chữa âm thanh

Nâng cấp nội thất phòng hát - chạy chương trình led

Tu sửa bảo trì bảng hiệu hãy lưu số điện thoại gọi khi cần thiết